Portefølje på tværs af børser

 

Global adgang til aktier

God aktieinvestering handler naturligvis om at placere midler i de papirer, der giver det bedst mulige afkast, samtidig med at de passer med de ønsker investor har vedrørende risiko og tidshorisont. Den typiske investor har desuden en række andre præferencer, for eksempel geografi, erhvervssektor og virksomhedsstørrelse med mere.

I takt med at verden er blevet digital er det, i tilgift til disse parametre, blevet meget nemmere at få adgang til aktiemarkedet globalt. Dermed opstår et naturligt ønske om at have de bedste aktier i verden i sin portefølje.

 

Optimering på tværs er tidskrævende

Det kan kort sagt være komplekst at optimere en portefølje op mod alle de tilgængelige muligheder. Navnlig når man går på tværs af børser bliver der tale om en ikke-triviel opgave, der omfatter adskillige separate analyser, som involverer forskellige holdninger, og som tager tid at udføre. 

I praksis er det derfor i reglen sådan, at der er opsat faste rammer for allokering mellem børser og markeder, som fastholdes over tid. Den “manuelle” sammenligning på tværs sker periodisk, og tillader derfor ikke, at porteføljen følger markedet dynamisk på tværs af børser. At sikre, at man til stadighed har de stærkeste tilgængelige papirer på alle børserne i sin portefølje, afhænger således af mange forskellige aktørers viden, faglighed og meninger. 

Ville det ikke være smart, hvis man kunne få en samlet beregning på tværs af børser, som ser på alle de relevante aktiver som om de befandt sig på én og samme børs? 

En konsolideret portefølje-beregning på tværs af børser er præcis Funds Tower lancerer i efteråret 2020. Vi kalder løsningen POWER Solutions for Shares.

 

Dynamisk valg af de bedste i verden

Med Tower Algoritmen som motor har vi gennem otte år bygget og testet et system, der sætter investorer i stand til at sammensætte aktie-porteføljer på tværs af alle de børser, vi modtager lukkekurser fra. Vi udbyder nu de toneangivne børser og udvider i løbet af 2021 med resten af alle betydende børser. Om kort tid dækker vi derfor hele verden.

Vores system analyserer kurserne ud fra de valgte børser, forretningssektorer og CAP-størrelser, og rapporterer performance, købs- og salgssignaler for hele porteføljen i ét output.

Bakket op af stærke finansprofiler, har vi valgt at lancere løsningen i samarbejde med udvalgte institutionelle investorer og traders, og vil via vores samarbejdspartnere yde et bidrag til at skabe bedre resultater i investeringsverden. Som investor kan man således se frem imod at få adgang til mulighederne i POWER Solutions gennem disse samarbejdspartnere. Sagt med al beskedenhed er resultaterne forbløffende gode!

Hold øje med hjemmesiden, og skriv dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil være blandt de første, der hører om hvor POWER Solutions bliver tilgængelig.