Skip to content
Tower algoritmen

Objektiv og præcis

Tower Algoritmen er udviklet og forfinet over en årrække og er kompleks, men er baseret på lukkekurser; markedets fakta, renset for holdninger og følelser. Disse analyseres for trends og styrke, og så genereres der købs- og salgssignaler. Både data og proces er helt objektive, så det bliver resultaterne også.

Teknologien bag

We empower investors

Beregning

Tower Algoritmen er designet til at analysere børsernes lukkekurser. Den består af et detaljeret regelsæt, som ud fra en lang række parametre analyserer markeder og enkelte instrumenter i forhold til trend, styrke og hastighed. I analysen indgår også at skelne mellem markedets almindelige udsving og de bevægelser, der tilkendegiver trends. Denne ensartede, konsekvente beregning på tværs af børser gør det muligt at foretage en objektiv sammenligning mellem aktiver og markeder, inklusive dem man måtte have i en eksisterende portefølje. 

Som håndgribeligt resultat af beregningerne leverer systemet købs- og salgsanbefalinger, og dermed også en portefølje-anbefaling, samt en analyse af porteføljens performance overfor det relevante indeks. Det samme output giver mulighed for en kortlægning af bull og bear for hele det givne markedsudsnit. Disse data og anbefalinger udmøntes i de Funds Services, som vores kunder har adgang til at betjene sig af.

Investeringsfrihed

Algoritmen har ikke brug for at skelne mellem hvilke børser aktier bliver handlet på, men er i stand til at måle aktier op mod hinanden og mod markederne uanset hvor i verden de handles. Det giver en unik og banebrydende mulighed for at behandle flere børser som om de var et og samme marked, og dermed at vælge det bedste af det bedste på tværs af børser. 

I praksis giver Tower Algoritmens hurtighed og præcision på denne måde frihed til at have en dynamisk varieret andel af en formue placeret i aktier, frigjort fra risikoprofiler og traditionelle puljefordelinger mellem børser og internationale markeder. Algoritmen anviser på tværs af markeder, hvilke aktier der skal købes og hvilke der skal sælges, og følger dermed styrken i markedet.

Sikkerhed

At følge styrken i markedet er ikke en revolutionerende ide – men Tower Algoritmen har en betydelig fordel i forhold til en menneskelig analytiker: Den bliver ikke overrasket. Den indeholder ingen antagelser om det enkelte indeks eller papir, eller om virksomheder eller kunder. Den arbejder udelukkende med hvad der rent faktisk sker, og ignorerer hvad vi, rent menneskeligt og subjektivt, tror eller forventer der vil ske. Derfor bliver trends, der ville overraske en analytiker, identificeret uden forsinkelse, tøven eller træghed. 

Samlet set findes styrken hvor den er, og følge den hvor den bevæger sig hen. Både i krisetider og til hverdag. Uden hensyn til risikoprofiler og andre begrænsninger sættes investorer og forvaltere på den måde i stand til at identificere præcis, hvilke aktier der helt aktuelt kan betale sig at eje – og til at disponere efter det.

Dét er hvad “We Empower Investors” betyder.

Det vi leverer

Services

En pålidelig investeringspolitik, udmøntet i en række produkter til kontinuerlig overvågning af markederne. 

Oprindelsen

Fra idé til virkelighed

Inspireret af en periode fuld af tumult på aktiemarkedet blev den oprindelige ide til dét der i dag er Tower Algoritmen udtænkt. Torben Villumsen og Karsten Johansen gav sig til, via en række stadig mere komplekse regnemodeller, at omsætte idéen til en beregningsalgoritme.

Thomas Saxe kom på holdet i 2015 for at bringe ideen til en forretning, og stod for den videre innovation og udvikling af firmaet.

Innovation er det der kendetegner Funds Tower.

Mød Funds Tower

Læs mere om vores profil og ambitioner