Skip to content
Investeringsbranchen

Vi betjener professionelle

Med indsigt i finansverdens behov tilbyder vi services, der sætter investeringsaktører i stand til at levere og opnå større værdi.

Kundefokus

Institutionelle, traders og fonde

Vores kunders behov kan overordnet inddeles i tre kategorier.

Der er dem der lever af at håndtere midler fra mange interessenter som forvaltes i én pulje, dem der fokuserer på selve transaktionen, og endelig dem der forvalter midler som en fond. 

Uanset hvilken kategori din virksomhed tilhører, eller om den opererer på tværs af flere kategorier, så kan vi hjælpe dig. 

Formueforvaltning

fundstower-illustration-institution
Kundetype

Banker
Pensionskasser
Investeringsforeninger
Fondsmæglere

Forretningskrav

Resultatmaksimering
Risikostyring
Compliance
Kundefastholdelse

Virksomheder på det institutionelle marked vil typisk sammensætte en række aktieporteføljer, som udbydes til deres kunder. Porteføljernes sammensætning differentieres på geografiske markeder, brancher og aktiestørrelse, for at tilfredsstille forskellige kundegruppers interesser og investeringsfokus. 

Handel med aktiver

fundstower-illustration-traders
Kundetype

Handelsplatforme
Copytraders
Robotraders

Forretningskrav

Markedsfleksibilitet
Resultatmaksimering
Signalpræcision
Signalvolumen

For virksomheder, som lever af at levere købs- og salgssignaler til sine kunder, står og falder forretningen med kvaliteten af signalerne. Selvom summen af signalerne naturligvis er afgørende, så betyder kvaliteten af det enkelte signal derfor forholdsmæssigt mere for aktører, hvis forretning har fokus på transaktionerne. 

Fondsforvaltning

fundstower-illustration-fond
Kundetype

Nationale børsfonde
Internationale børsfonde

Forretningskrav

Resultatmaksimering
Risikostyring
Compliance
Handlefrihed

Idet en fond er et stort finansielt instrument, så vil fondsforvalteren typisk ønske at overvåge et større, nationalt eller internationalt markedsudsnit, med henblik på at isolere de få aktiver som giver fonden et optimalt afkast. Fondens samlede track record er den primære parameter, når den skal tiltrække nye kunder.

Find den løsning der passer til din profil 

Lad os hjælpe

Har du spørgsmål?