Tradition og innovation

 

En branche med traditioner

Investering er et område, der ligesom resten af finansverden har stærke, ofte dybe traditioner. Såvel på det rent forretningsmæssige plan som kulturelt og politisk er sektoren generelt meget bevidst om, at dens rødder stikker meget dybt i historien, og at den i al den tid har spillet en meget indflydelsesrig rolle.

Disse traditioner bygger på en erfaring, som har en betydelig sammenhængskraft gennem 4000 års verdenshistorie eller længere. Der er kun få andre forretninger, hvor hver generations aktivitet hænger så direkte sammen med de foregåendes som i finansverden, hvor pengestrømme – og dermed de aktiviteter der driver og regulerer dem – kan følges langt tilbage i tiden.

Tilsammen udgør al denne erfaring et omfattende sæt rammer, der regnes for pålidelige, og som gennem mange år har været styrende for rådgivning og adfærd i denne sektor.

Ændrede forudsætninger

I dag er verden digital, og det påvirker alle sektorer – også finans- og investeringsverden. Teknologi gør det muligt at spore pengestrømmene meget detaljeret, selv inden for meget korte tidsrammer. Det giver adgang til en meget stor mængde meget præcise data, og disse data udgør et råmateriale. Med de rigtige værktøjer kan det bruges til at skabe et vidensgrundlag, der ikke tidligere har været tilgængeligt, og som ændrer på hvordan de kendte rammer bør opfattes.

Det viser sig igen og igen, at almindeligt kendte antagelser i branchen ikke holder til mødet med databaseret analyse. Da disse antagelser ofte udgør grundlag for hvordan der investeres i praksis, så følger det ubønhørligt af de nye fakta, at der i mange af disse tilfælde skal skiftes praksis.

Fra det kendte til det nye

At skifte fra det kendte til det nye kræver gode argumenter, ikke mindst når man står til ansvar over for kunder, som har fået overladt formuer i deres varetægt. I finanssektoren er man imidlertid vant til at forholde sig til tal, og man ved at det i sidste ende er bundlinjen der tæller.

I dén verden hører data og data-analyse naturligt hjemme. Derfor er det også naturligt, at digitaliseringen og de stadig større tekniske muligheder fører forandring med sig. Spørgsmålet er kun hvornår man vælger at følge med denne udvikling.