Analyse fremfor spekulation

Få stærke aktier i trend

  • Du vælger fra børser i hele verden

  • En innovativ algoritme analyserer dine børsdata

  • Du modtager langsigtet porteføljeanbefaling og handelssignaler

Professionelle finansservices

Information der kan handles på

Med Funds Tower opnås frihed til at foretage de bedste investeringer. Vælg overvågning på tværs af børser, brancher og CAP-sizes, og modtag konsoliderede købs- og salgssignaler samt specifik information om hver enkelt akties trend. 

fundstower-signals

Signaler

Anbefalede handler

fundstower-management

Management

Implementering af signaler

fundstower-portfolio

Portfolio

Konsolideret efter handel

fundstower-performance

Performance

Udvikling over tid

Se mere om vores leverancer

Investering over tid

Find de få der vinder

Vores services gør det muligt at identificere de relativt få aktier, som over tid repræsenterer langt størstedelen af værditilvæksten, og dermed at sikre, at disse aktiver inkluderes i porteføljen for et givent markedsudsnit. 

Med Funds Tower får du, som professionel aktør i finansverden, frihed til at anbefale eller vælge de bedste investeringer til din virksomhed og dens kunder – noget der normalt kræver stor markedsforståelse, meget tid, et omfattende datagrundlag og stor beregningskapacitet.

Til at løse denne opgave har vi over en årrække udviklet Tower Algoritmen. Den er baseret på en velafprøvet strategi, og analyserer børsernes lukkekurser. Algoritmen er i stand til at skelne mellem markedets løbende udsving, og de trends der tilsiger hvor styrken i markedet ligger. 

Tower Algoritmen er i dag udmøntet i professionelle Funds Services, der tillader institutionelle investorer, fonde og traders at foretage investeringer, der er afspejler deres markedsfokus, og som til enhver tid er optimeret imod størst muligt afkast med mindst mulig risiko.

Konceptet

Frihed til at vælge

Du vælger papirer på tværs af børser, brancher og CAP-sizes. Alle aktier omfattet af dine valg overvåges på tværs af børser. Med afsæt i dit markedsvalg leverer Funds Tower en konsolideret portefølje samt købs- og salgssignaler. Du modtager løbende en dynamisk beregning af porteføljens performance, samt en oversigt over trends for aktier uden for porteføljen.

Hvem står bag

Virksomheden

Der er erfarne kræfter bag ved og rundt om Funds Tower. Se hvem vi er, og læs om de principper virksomheden er baseret på. 

Performance vs. index

Funds Tower live porteføljer

Vi overvåger løbende en række af de markedsudsnit, der er mest populære blandt professionelle på det finansielle marked. Som kunde kan du vælge at få købs- og salgssignaler for et eller flere af disse, eller du kan sammensætte dit helt eget markedsudsnit. 

Store internationale

NYSE, Nasdaq, Frankfurt og Hong Kong

Large og Mega CAP-size
+ 1000 aktier
Index justeret til USD

USA

NYSE og Nasdaq

Large og Mega CAP-size
≈ 700 aktier 
Index justeret til USD

De nordiske

Oslo, Stockholm, Helsinki og København

Mid, Large og Mega CAP-size
≈ 200 aktier
Index justeret til USD

Danmark

København

Small, Mid, Large og Mega CAP-size
≈ 60 aktier
Index i lokal valuta (DKK)

Andre børser og markedsudsnit

Forudsætninger for live porteføljer

Funds Tower (TWR) porteføljen indeholder optimalt 20 forskellige aktier, med investeringen fordelt ligeligt imellem disse. De viste porteføljer inkluderer kun aktier, og omfatter alle brancher og industrier. Alle porteføljer er initieret den 1/1 – 2015 og opdateres ugentligt. 

Nyheder, inspiration og råd
Mere information

Vi hjælper, hvis du har spørgsmål