Investering der skaber merværdi

 

Kapital til udvikling

Princippet om at lade andre bruge éns penge til selv at skabe værdi, som man derefter får en andel af som “tak for lån”, er helt grundlæggende en smart måde at skabe motivation for at hjælpe hinanden. I virkeligheden er det en form for snusfornuft – hvis ikke sådan et system fandtes, så var det måske mere nærliggende bare at grave sine penge ned i baghaven.

Investering kan forekomme at være et kompliceret og tidskrævende foretagende. Det fylder i den offentlige debat, har konsekvenser for folk der ikke er involveret i det, og virker svært at gennemskue for mange. Det er nemt at glemme, hvorfor disse mekanismer blev opfundet – så lad os lige minde hinanden om det: Formålet med at kunne investere i virksomheder er at give gode forretnings-ideer midler til at vokse og udvikle sig, så de kan tjene penge på at levere varer og ydelser, som samfundet har behov for og ønsker sig.

Velvalgt vækst

For teamet bag Funds Tower var – og er – en stor del af motivationen for at skabe virksomheden, at investeringsverden ikke i dag opfylder dette vigtige formål godt nok. Et blik på børs-siderne i avisen viser at der er penge nok i omløb, men på investorsiden mangler præcision, og hos modtagerne udgør usikkerhed og hype en betydelig udfordring.

Ved at stille skarpt på fakta, data og entydige signaler adresserer Funds Tower begge sider af denne problemstilling. Vores data-baserede tilgang er medicin imod subjektive, skiftende holdninger og følelsesladede reaktioner fra investeringsmarkedet. Det øger stabiliteten og afbøder uberegnelighed i markedet. Samtidig tilfører vi præcision, når investerings-beslutningerne skal træffes.

Vi giver markedet bedre muligheder for at bringe overskudsvelstand i spil i udviklingen af erhvervsliv og samfund, og vi sætter investorer i stand til med større præcision at vælge, hvad deres penge skal bruges til.

Gevinst til de involverede

Hos Funds Tower brænder vi for denne spændende verden. Derfor har vi arbejdet sammen i en årrække med et fælles mål for øje: At skabe bedre afkast og reducere risiko for investorer, og dermed forbedre erhvervslivets adgang til midler, så der kan skabes værdi – og samtidig selv have en god forretning ud af det.

Det synes vi er vigtigt at arbejde for, og det står vi gerne på mål for.