Skip to content

Handelsbetingelser

Handels-betingelser

Vilkår og betingelser for abonnement hos Funds Tower

Ethvert abonnement hos Funds Tower er personligt. Det er ikke tilladt at videredistribuere, kopiere eller dele gratis som betalingsprodukter med trediepart jf. lov herom. Funds Tower opfordrer alle brugere til at læse nærværende “Vilkår og betingelser” grundigt igennem inden bestilling af abonnementsordning. I forbindelse med bestilling og køb af tjenester og produkter accepteres fuldt og endeligt ordlyden og meningen med nærværende regelsæt, vilkår og betingelser.

 

Bestilling, type og varighed

Bestilling af abonnement sker på fundstower.com. Som udgangspunkt leveres alle abonnementstyper og tjenester fra Funds Tower via sms/mail. Fornyelse af abonnement sker automatisk ved betaling for ny abonnementsperiode.

 

Abonnement

Varigheden af et abonnement svarer til det valgte abonnements periode. Fornyelsen sker med udgangspunkt i samme abonnementstype. Abonnementsperioden fornyes altid fremadrettet og med betaling forud. Betaling af abonnement uden Stripe kan ske via egen Netbank til Funds Towers bankkonto: Reg. Nummer: 3409 Kontonummer: 12757298 Referencen du skal bruges ved betaling er dit mailadresse som vi fremover bruger til at sende dig købs- og salgsanbefalinger samt andre markedsopdateringer og info. Alle abonnementstyper er fortløbende indtil det opsiges af abonnenten. Hvis et abonnement ønskes opsagt, skal det være Funds Tower i hænde senest 14 dage før en ny abonnementsperiode påbegynder. Har du bestilt et årsabonnement er det blot indenværende måned ud. Dvs, har dit abonnement varet i 6 måneder, får du de sidste 6 måneder retur.

 

Ansvarsfraskrivelse

Funds Tower yder ikke investeringsrådgivning. Funds Tower er anbefalinger abonnenten selv beslutter hvorvidt de skal følges, eller ikke følges. Deraf kan Funds Tower ikke gøres ansvarlig for handlinger som direkte eller indirekte medfører tab.

 

Private informationer

Al kundeinformation i forbindelse med bestilling af betalingsabonnementer såsom navne- og adresseoplysninger behandles vha. moderne informationssystemer og lagres hos Funds Tower. Oplysningerne viderebringes ikke på nogen måde til tredjepart uden brugerens/abonnentens samtykke.

 

Forbehold – Ændring i vilkår og betingelser

Funds Tower forbeholder sig ret til, på et ethvert tidspunkt at ændre i vilkår og betingelser, og vil såfremt det sker udsende information herom. 

Kontakt

Vi svarer på dine spørgsmål