Algoritmen bliver ikke overrasket

Algoritmen indeholder ingen antagelser marked, virksomheder eller kunder.

GÅ TIL ARTIKEL